Maakotkan pesintätulos tänä vuonna heikko

Uutiset 11.09.2017

Syy heikkoon pesintätulokseen on huono ravintotilanne, erityisesti kanalintujen vähäinen määrä.


Kari Kytö / VL-arkisto
Vuonna 2017 on löydetty seitsemän uutta maakotkareviiriä. Kuvassa on tammikuussa 2016 kuvattu nuori maakotka.

Vapaaehtoiset pesätarkastajat ja Metsähallituksen Luontopalvelujen työntekijät tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan pesintöjä lajin levinneisyysalueella. Pesintätulos oli heikko lähes koko maakotkan levinneisyysalueella, vain Kainuussa se oli parempi, Metsähallitus tiedottaa.

Kesän pesätarkastuksissa todettiin noin 370 asuttua maakotkareviiriä. Tarkastuksissa löydettiin 101 onnistunutta maakotkan pesintää, ja niissä kaikkiaan 105 rengastusikäistä poikasta.

Metsähallituksen mukaan syy heikkoon pesintätulokseen on huono ravintotilanne, erityisesti kanalintujen vähäinen määrä. Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja joskus peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi vuonna 2010 todettiin koko maassa yhteensä vain 83 poikasta, mutta seuraavana vuonna yhteensä jo 239 poikasta.

Suomessa tunnetaan yhteensä 534 maakotkareviiriä, ja niistä asuttuina on viimeisen viiden vuoden aikana ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 80 prosenttia on Lapin maakunnassa ja noin 90 prosenttia poronhoitoalueella. Vuonna 2017 on löydetty seitsemän uutta maakotkareviiriä.  

Maakotkan uhanalaisuusluokitus on VU eli vaarantunut.

Aiheeseen liittyvät artikkelit