Metsähallitus tekee hakkuiden yhteydessä tekopökkelöitä kolopesijöille

Uutiset 10.01.2017

Tavoitteena on luoda uhanalaisille linnuille uusia pesäpaikkoja erityisesti Etelä-Suomeen.


Kari Lindholm
Moni uhanalainen kolopesijä tarvitsee lahoja puunrunkoja pesäpaikoiksi.

Metsähallitus Metsätalous Oy aikoo auttaa tikkojen ja muiden kolopesijöiden asuntopulaa tekemällä niille tekopökkelöitä puunkorjuun yhteydessä. Tavoitteena on jättää puunkorjuun yhteydessä tänä vuonna 100 000 tekopökkelöä eri puolille Suomea. Pökkelöitä tehdään erityisesti Etelä-Suomessa, missä lahopuuta on vähiten.

Tekopökkelö on 3-5 metrin korkeudelta katkaistu järeä puu, joka voi olla katkaisuhetkellä elävä tai kuollut. Kun puusta katkaistaan latva, se pysyy pidempään pystyssä. 

Lähes 800 harvinaistunutta metsälajia ovat riippuvaisia lahopuusta. Metsätalous Oy:n ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen kertoo Metsähallituksen tiedotteessa, että esimerkiksi harvinaistuneet hömö- ja töyhtötiainen tekevät pesänsä useimmiten pystyyn lahonneisiin koivupökkelöihin.

Lahopuuta tarvitsevat kolopesijöiden lisäksi monet hyönteis-, kääpä- ja jäkälälajit. Valtion talousmetsissä turvataan monimuotoisuutta myös muun muassa jättämällä ekologisesti arvokkaimmat kohteet käsittelyn ulkopuolelle, sekä jättämällä taimikoihin tiheikköjä eläinten suojapaikoiksi ja puunkorjuussa säästöpuita.

Aiheeseen liittyvät artikkelit