Metsänomistaja, varaudu kirjanpainajatuhoihin: kuorellinen puutavara pois metsästä ennen kesää

Uutiset 08.05.2017

Kirjanpainajakuoriaisten parveilusta ennakoidaan tänä keväänä viime vuotta vähäisempää tai korkeintaan samantasoista.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Viime vuosina kirjanpainajia on ollut erittäin runsaasti eteläisessä Suomessa.

Metsätuhoja aiheuttavat kirjanpainajakuoriaiset kärsivät viime vuoden viileästä ja sateisesta kesästä. On todennäköistä, että kuoriaiskannan koko on pienentynyt ja parveilu on tänä keväänä edellisvuosia maltillisempaa.

Suomen metsäkeskus on jo muutaman vuoden ajan kartoittanut Luonnonvarakeskuksen kanssa kirjanpainajakuoriaisten määrää eteläisen Suomen metsissä. Viime vuosina kirjanpainajia on ollut erittäin runsaasti eteläisessä Suomessa ja kuusia on kuollut iskeytymisen seurauksena paljon. Tyypillisesti puita kuolee 4–40 kuusen ryhmänä. Puut ruskettuvat ja neulaset varisevat syksyllä.

”Tuhoriskiä voidaan tehokkaasti pienentää kuljettamalla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois metsästä keskikesän määräaikoihin mennessä”, muistuttaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Jos vahingoittuneita kuusia on metsässä yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden. Jos kirjanpainajia on runsaasti, kannattaa myös pienemmät puumäärät korjata metsästä.

Kuolleiden ja jo kuorensa pudottaneiden pystypuiden poiskorjaaminen ei vähennä kuoriaiskantaa. Sen sijaan kirjanpainajan luonnolliset viholliset elävät näissä puissa. Lahopuulla on myös tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Suomen metsäkeskus lähettää metsänomistajille kirjeitä kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista ja kehottaa metsänomistajia kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen.

Riskikohteet on selvitetty Metsäkeskuksen paikkatietoaineistosta. Kirjanpainajien iskeytymiselle otollisia kohteita ovat varttuneet kuusikot alueilla, joilla kirjanpainajakanta on runsas, ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja. Lisäksi tuhoille altistaa kuusten sijainti avoimen ja aurinkoisen alueen reunassa. Riskialttiit kohteet näkyvät myös Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit