MTK: Metsänomistajat entistä tyytyväisempiä metsänhoitoyhdistyksiin

Uutiset 19.09.2017

Yli 90 prosenttia Metsätutka-kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä metsänhoitoyhdistyksistä saamaansa palveluun.


Hanne Manelius / VL-arkisto
Metsänhoitoyhdistykset saivat Metsätutka-kyselyyn vastanneilta kiitosta metsänomistajalähtöisyydestä, asiantuntevuudesta ja luotettavuudesta.

MTK:n tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajat ovat aikaisempaa tyytyväisempiä metsänhoitoyhdistysten toimintaan ja palveluihin.

Erityisen paljon kiitosta yhdistykset saivat metsänomistajalähtöisyydestä, asiantuntevuudesta ja luotettavuudesta. Myös yhdistysten toimihenkilöiden tavoitettavuudesta annettiin edellisvuosia parempia arvosanoja. Huonoimman arvosanan sai aktiivinen yhteydenpito metsänomistajiin.

Myös niiden metsänomistajien osuus, jotka ovat saaneet tietoa puun hinnasta puukauppansa perustaksi metsänhoitoyhdistyksiltä, on noussut viime vuodesta hieman.

Yli 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun. Vain seitsemän prosenttia vastanneista ei suosittelisi metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisia palveluita toisille metsänomistajille. Aikaisemmissa kyselyissä saamaansa palveluun tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on ollut noin 80 prosenttia vastaajista.

Metsätutka-kyselyssä kysyttiin myös metsänomistajien aikomuksista myydä puuta ensi vuonna. Noin 40 prosenttia vastanneista oli myymässä puuta varmasti tai melko varmasti. Tämä on pari prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Tärkeimmäksi puunmyyntihalukkuuteen vaikuttavaksi tekijäksi mainittiin metsänhoidollinen tarve.

MTK:n Metsätutka-kyselyn toteutti Kantar TNS Agri Oy. Kyselyssä haastateltiin puhelimitse 552 metsänomistajaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit