MTK: Metsänomistajat ovat tyytyväisiä uuden metsälain tuomiin metsänhoidon mahdollisuuksiin

Uutiset 03.04.2017

Vuonna 2014 voimaan astunut uusi metsälaki toi metsänomistajalle lisää vapautta ja vastuuta. MTK kysyi metsänomistajilta, miten laki on vaikuttanut oman metsän hoitamiseen.


Kari Lindholm / VL-arkisto
Kolmasosa MTK:n Metsätutka-kyselyyn vastanneista kertoi, että uusi metsälaki on vaikuttanut tai vaikuttaa jatkossa oman metsän käsittelyyn.

MTK:n teettämästä Metsätutka-kyselystä selviää, että valtaosa metsänomistajista on tyytyväisiä metsälain uudistukseen: noin 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uusi metsälaki vastaa heidän metsänomistukselle asettamiaan tavoitteita.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi, että uusi metsälaki on vaikuttanut tai vaikuttaa jatkossa oman metsän käsittelyyn. He ovat hyödyntäneet tai aikovat hyödyntää uuden metsälain sallimia erikoishakkuita ja kasvatusvaihtoehtoja. Näistä vastaajista 46 prosenttia on kokeillut tai aikoo kokeilla jatkuvaa kasvatusta.

”Lakimuutos tukee valinnanmahdollisuuksia ja maanomistajien tavoitteita. Monet haluavat turvata luontoa ja ympäristöä. Tämä on sinällään selvää jo METSO-ohjelman tulosten valossa, upeat kohteet tulevat talousmetsistä”, MTK:n ympäristöasiantuntija Markus Nissinen kertoo.

Joka kymmenes niistä metsänomistajista, joiden metsänkäsittelytapaan lakiuudistus on MTK:n gallupin mukaan vaikuttanut, soveltaa metsätaloudessa lyhyempiä kiertoaikoja ja uudistaa metsiään myös erikoispuulajeilla. Edelleen 21 prosenttia näistä vastaajista on toteuttanut tai aikoo toteuttaa yläharvennuksia ja 38 prosenttia poimintahakkuita.

Mikäli metsänomistaja ei ole ottanut käyttöön vaihtoehtoisia metsien käsittelytapoja, syynä kyselyn mukaan on useimmiten se, että omalla tilalla ei ole soveltuvia kohteita.

Metsätutka on MTK:n säännöllinen kyselytutkimus metsänomistajille. Maaliskuun alussa tehtyyn puhelinkyselyyn vastasi 550 suomalaista metsänomistajaa. Tutkimuksen teki Suomen Gallup Elintarviketieto Oy.

Aiheeseen liittyvät artikkelit