Myös Stora Enso haluaa lisätä lahopuuta metsissä

Uutiset 10.04.2017

Stora Enso aikoo lisätä lahopuuta jättämällä korjuualoille kuollutta puuta ja sahaamalla tekopökkelöitä. Aiemmin tänä vuonna vastaavasta toimintamallista tiedotti Metsä Group.


Kari Salonen / VL-arkisto
Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta.

Stora Enso alkaa toteuttaa puunkorjuussaan Suomessa Metsäteollisuus ry:n käynnistämää toimintaohjelmaa lahopuun lisäämiseksi. Korjuualoille jätetään kuollutta puuta aikaisempaa enemmän sekä tehdään elävistä puista tekopökkelöitä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lahopuun lisäämiseksi Stora Enso tekee jatkossa hakkuissa vähintään kaksi tekopökkelöä hehtaarille metsänomistajan suostumuksella. Tavoitteena on 150 000 tekopökkelöä vuodessa. Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta. Katkaisu nopeuttaa lahoamista, jolloin saadaan nopeasti lisää lahoavaa puuta metsiin. Kuollutta puuta tarvitsevat muun muassa linnut, käävät, hyönteiset ja muut metsien pienimmät eliöt. Erityisesti kolopesijälinnuille lehtipuupökkelöt ovat tärkeitä pesäpaikkoja.

Lisäksi Stora Enso ei enää jatkossa osta eikä korjaa energiapuuksi yksittäisiä kuolleita puita tai niiden muodostamia pienryhmiä, eli hakkuissa jää pystyyn kuollutta puuta entistä enemmän. Suurten luonnontuhojen – kuten esimerkiksi kirjanpainajatuhojen – vuoksi kuolleiden puiden korjuu harkitaan tapauskohtaisesti. Myös maalahopuun säilymiseksi korjuussa ja maanmuokkauksissa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota.

Stora Enso kouluttaa henkilöstönsä ja korjuuyrittäjänsä toukokuun 2017 loppuun mennessä toteuttamaan toimintaohjelmaa. Uuden toimintamallin myötä metsänomistajia tuetaan puukaupan yhteydessä tunnistamaan lahopuun merkitys metsäluonnon hyvinvoinnille, Stora Enso tiedottaa.

”Metsänomistajalle lahopuiden jättäminen metsään on kustannustehokas ja helposti toteutettava toimenpide oman metsän monimuotoisuuden lisäämiseksi. Näin toimintamalli tuottaa erittäin suuren määrän lahopuuta Suomen metsiin”, korostaa Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Metsä Groupin toimintamallista kirjoitti Maaseudun Tulevaisuus 2. maaliskuuta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit