PTT: Hyviä uutisia metsänomistajille – kysyntä kasvaa, hinnat nousevat

Uutiset 11.04.2017

Hakkuut ja puukaupat lisääntyvät, tukkimarkkinoilla on vaarana ylikuumeneminen, ennustaa PTT.


Pentti Vänskä / VL-arkisto
PTT:n mukaan tukkimarkkinoilla on vaarana ylikuumeneminen.

Puunkäyttö on lisääntynyt metsäteollisuudessa, mikä on lisännyt hakkuita ja puukauppoja jo viime vuonna. Tänä ja ensi vuonna kuitupuun käyttö nousee selvästi. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Runsas tarjonta kuitenkin lieventää mäntykuidun hinnan kehitystä, Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa.

PTT:n ennusteen mukaan yksityismetsien pystykauppojen määrä kasvoi viime vuonna yli viidenneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Tänä ja ensi vuonna kasvu jatkuu, mutta hieman loivempana. Puukaupat kohdistuvat erityisesti kuusitukkileimikoihin ja harvennusleimikoihin. Myös mäntytukin kauppa on kasvussa.

”Tämän ennustekauden luvut ovat metsänomistajalle positiivisia. Puun hinnan nousu nostaa yksityismetsien nimellisiä bruttokantorahatuloja tänä vuonna”, tutkimusjohtaja Paula Horne toteaa.

PTT odottaa männyn ja koivun hintojen kääntyvän tänä vuonna nousuun. Mänty- ja kuusitukin nimelliset vuotuiset keskihinnat nousevat viime vuoden keskihinnasta 2–5 prosentilla. Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa tänä vuonna 2–4 prosenttia.

Kuusitukin hinta nousi jo viime vuonna, ja kasvu on jatkunut vahvana tämän vuoden alkukuukausina. Riskinä on, että kuusitukin markkinat ylikuumenevat ja hinnat nousevat sahatavaran vientihintoja enemmän heikentäen sahojen kannattavuutta. Ensi vuonna puun hinnan kasvu jää lähemmäksi inflaatiotasoa.

Koko ennuste on luettavissa PTT:n sivuilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit