PTT: Kotimaisen puun kysyntä ja hintojen nousu lisäävät metsänomistajien kantorahatuloja

Uutiset 05.10.2017

Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisänneet puukauppoja ja hakkuita, mutta vasta ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy selvästi kuitupuun osalta.


Kari Salonen / VL-arkisto
PTT:n ennusteen mukaan lisääntyvä puunkäyttö nojaa vahvasti kotimaiseen puuhun.

Pellervon taloustutkimus on tänään julkaissut metsäsektorin ennusteensa. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon kasvu ja investoinnit ovat jo lisänneet puun käyttöä, mutta vasta ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy selvästi. Kun Äänekosken biotuotetehdas käy ensi vuonna lähes täydellä kapasiteetilla, kuitupuun käyttö ja hakkuut lisääntyvät.

Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. PTT:n ennusteen mukaan lisääntyvä puunkäyttö nojaa vahvasti kotimaiseen puuhun – tuontipuun osuus vuosien 2017 ja 2018 puunkäytöstä on noin 12 prosenttia.

Kotimaan markkinahakkuut jatkavat ennusteen mukaan kasvuaan 2–4 prosentin vuosivauhdilla. Kasvu painottuu yksityismetsien pystykauppahakkuisiin. Kotimaisen puun käytön lisäys ja hintojen nousu lisäävät metsänomistajien bruttokantorahatuloja. Kantorahatulot nousevat ensi vuonna jo yli 1,9 miljardin euron.

Yksityismetsien puukauppa kävi jo viime vuonna kiivaana. Tämän vuoden tammi-elokuussa eniten nousua on ollut mäntytukin ja -kuidun pystykaupoissa. Kuusikaupat ovat pysytelleet viime vuonna saavutetulla korkealla tasolla. Hankintakauppojen määrä laskee PTT:n mukaan tänä vuonna noin 12–15 prosentilla. Yksityismetsien puukaupan kasvu on kokonaisuudessaan tänä vuonna 3–5 prosenttia ja loivenee hieman ensi vuonna.

Viime vuonna mäntytukin ja -kuidun vuotuiset keskihinnat laskivat edellisen vuoden hinnoista. Tänä vuonna mäntytukin keskihinta on noussut 2–3 prosenttia ja ensi vuonna se nousee ennusteen mukaan 1–4 prosenttia.

Mäntykuitupuun vuotuinen keskihinta nousee noin kolme prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 2–4 prosenttia. Tarjonta metsänhoidollisiin syihin perustuen pysyy edelleen korkealla, mikä pitää osaltaan hintakehityksen maltillisena. Myös runsas sahahakkeen tarjonta tasoittaa kuitupuun kysyntää.

Koko ennuste on luettavissa PTT:n sivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit