Suomen Luonnonsuojelun Säätiö esittää 159 hehtaarin suo- ja metsämaa-aluetta suojeltavaksi

Uutiset 18.05.2017

Suojelualueet sijaitsevat Kivisuolla, Utajärven ja Muhoksen rajamailla.


Sari Tammikari / VL-arkisto
Suojeltuja soita on Suomessa noin 13 prosenttia soiden yhteispinta-alasta. Kuva on lieksalaiselta erälammelta.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö on hankkinut suojeltavaksi 159 hehtaarin suo- ja metsämaa-alueen Utajärven ja Muhoksen rajamailla sijaitsevalta Kivisuolta. Suojelualueesta on tulossa tähän mennessä suurin tiedossa oleva ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän Luontolahjani satavuotiaalle -hankkeen suojelukohde.

Kivisuo on keskeinen osa laajempaa luontokokonaisuutta, jolla esiintyy useita uhanalaisia soiden lintulajeja. Myös suurpetojen on havaittu liikkuneen alueella. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö esittää virallisesti kohteen suojeluun, kun se on saanut lainhuudon alueelle.

Ympäristöministeriön nimittämän soidensuojelutyöryhmän marraskuussa 2015 julkaiseman raportin mukaan Suomessa suojeltujen soiden verkosto kattaa nykyisin noin 1,2 miljoonaa hehtaaria eli noin 13 prosenttia koko maamme soiden yhteispinta-alasta, painottuen Pohjois-Suomeen sekä karuihin avosoihin.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi aloitettu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja kannustaa tänä vuonna yksityisiä maanomistajia vapaaehtoiseen suojeluun. Lue Aarteen uutinen aiheesta.

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut sata luontohelmeä, joiden joukossa myös Kivisuo on. Lue lisää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit