Suomen metsäkeskus ja Luomus kannustavat metsänomistajaa haukkojen parempaan huomioimiseen

Uutiset 27.06.2017

Haukkojen huomioiminen metsänkäsittelyssä tukee Luomuksen mukaan laajemminkin metsäluonnon monimuotoisuutta.


Pasi Makkonen
Hiirihaukan poikaset männyn tuulenpesään rakennetussa pesässä. Havupuiden tuulenpesät kannattelevat hyvin haukanpesiä.

Petolintuasiantuntijat ja Suomen metsäkeskus laativat metsäammattilaisille ja metsänomistajille uudet metsänkäsittelyohjeet, joilla autetaan turvaamaan haukkojen pesintää talousmetsissä. Ohjeet luotiin Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on osa METSO-monimuotoisuusohjelmaa.

Metsätaloustoimet ovat varttuneissa metsissä pesiville hiirihaukalle, mehiläishaukalle ja kanahaukalle usein epäedullisia, hankkeen tiedotteessa todetaan. Pesämetsiä hakataan ja harvennusten yhteydessä poistetaan kasvuvikaisia puita, jotka sopisivat pesäpuiksi. Luomuksen mukaan uudet käytännöt ovat tarpeen, jotta uhanalaistuneiden metsähaukkojen pesintämahdollisuudet paranevat.

Ensimmäinen metsänkäsittelyohje tähtää haukan pesäpaikan säästämiseen, jotta pesintä voi jatkua. Metsänkäsittelyt pesäalueella tulisi tehdä mieluiten pesimäkauden ulkopuolella. Herkintä aikaa on lajista riippuen maalis–elokuu.

”Metsänomistaja voi lykätä hakkuuta haukan pesämetsässä tai mahdollisesti hakata pesämetsän sijasta ensin tilan toisen metsäkohteen. Jos hakkuuta ei voida välttää, pesäpuun ympärille kannattaa jättää riittävä säästöalue metsää suojaksi”, kertoo hankkeen koordinaattori, petolintututkija Heidi Björklund Luomuksesta.

Toisessa metsänkäsittelyohjeessa esitellään, miten metsiin saadaan lisää haukoille sopivia pesäpuita.

”Kasvuvikaisia tai vankkaoksaisia puita kannattaa jättää jäljelle harvennuksissa. Tällöin niitä olisi tarjolla haukkojen pesinnälle sopivassa metsän kehityksen myöhäisemmässä vaiheessa”, Björklund ehdottaa.

Laki kieltää pesien vahingoittamisen. Sen sijaan haukkojen pesintää turvaavat toimet ovat metsänomistajalle vapaaehtoisia eikä niistä makseta korvausta.

Haukkojen valitsemista metsistä löytyy usein muitakin huomionarvoisia metsälajeja, Luomuksesta kerrotaan. Jotkin lajit, kuten pikkulinnut, hakeutuvat haukkareviireille turvaan omilta saalistajiltaan, ja pöllöt pesivät vanhoissa haukanpesissä. Haukkojen huomioiminen metsänkäsittelyssä tukee Luomuksen mukaan laajemminkin metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ohjeet pesäpaikkojen säästämiseen.

Ohjeet sopivien pesäpuiden jättämiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit