Suomen metsäkeskus: Lähes puolet taimikoista hoitamatta

Uutiset 15.02.2017

Maakuntakohtaiset erot taimikonhoitoaloissa ovat suuret.


Risto Jussila
Suomen metsäkeskuksen tilastojen mukaan Kemera-tuettua taimikoiden varhaishoitoa tehtiin vähiten Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Yksityiset metsänomistajat huolehtivat taimikoidensa varhaishoidosta vaihtelevasti viime vuoden aikana. Taimikkoja hoidettiin Kemera-tuella kaikkiaan 42 000 hehtaaria.
Maakunnallisten, maa- ja metsätalousministeriön asettamien metsäneuvostojen taimikonhoitotavoite oli 75 500 hehtaaria. Lähes puolet taimikkojen pinta-alasta on siis hoitamatta.

Kemera-tuettuja taimikonhoitotöitä tehtiin hehtaareissa mitattuna parhaiten Kanta-Hämeessä, jossa päästiin tavoitteeseen 98-prosenttisesti.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa haettiin eniten Kemera-tukea taimikonperkaukseen, mutta alueilla on myös pitkät perinteet omatoimisessa taimikonhoidossa.

Vähiten taimikkoa hoidettiin Kemera-tuella Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Taimikonhoitotöitä tehdään myös ilman tukia.

Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen on huolestunut erityisesti Länsi- ja Pohjois-Suomen tilanteesta.
"Metsänomistajien täytyisi löytää lisää aikaa ja aktiivisuutta taimikoiden perkaukseen, muuten vesakko perii ne", hän toteaa Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Suomeen istutetaan uusia taimikoita yli 100 000 hehtaaria vuosittain. Taimikon perustaminen on sijoitus: Se maksaa runsaat tuhat euroa hehtaarilta. Taimikon hoitamatta jättäminen hidastaa puuntaimien kasvua ja kasvattaa tuhoriskiä, joten tulevaisuudessa odotettava tuotto puusta vähenee.

Metsäkeskuksen mukaan metsänomistajat voivat itse perata vesakkoa, tehdä täydennysistutusta ja raivata heinää taimien ympäriltä. Taimikkoa tulisi perata viiden vuoden jälkeen istutuksesta. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit