Suomen metsäkeskus: ”Nopea viljely tuo metsänomistajalle parhaan tilin”

Uutiset 04.05.2017

Kevät on metsänistutuksen aikaa. Etelä-Suomessa sesonki on jo alkamassa.


Kimmo Haimi / VL-arkisto
Kuusi valtaa alaa Suomen metsissä, sillä lähes 60 prosenttia istutetuista taimista on kuusia. Männyn osuus on pienentynyt viime vuosina reiluun neljännekseen.

Metsänviljelyn sesonkikausi on alkamassa Etelä-Suomessa. Tänä vuonna istutetaan lähes 160 miljoonaa tainta 80 000 hehtaarin alalle. Nopea viljely parantaa metsätalouden kannattavuutta, koska taimikon varhaishoidon kustannukset alenevat ja metsän kiertoaika lyhenee, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

Metsäkeskuksen mukaan kolme neljäsosaa metsänviljelystä tehdään istuttaen. Kevätistutukset ovat edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa, sillä keväällä maahan laitetaan noin 130 miljoonaa tainta ja syysistutuksissa loput 20–30 miljoonaa tainta. Siemenkylvöä tehdään 25 000 hehtaarille.

Lähes 60 prosenttia istutetuista taimista koko Suomessa on kuusia. Männyn osuus on pienentynyt viime vuosina reiluun neljännekseen, koivua istutetaan alle viisi prosenttia ja muita puulajeja noin kymmenen prosenttia istutuspinta-alasta.

”Nopea viljely tuo metsänomistajalle parhaan tilin. Välittömästi uudistushakkuiden jälkeen tehty mätästävä muokkaus ja mahdollisimman nopea istutus siemenviljelyskeräysalkuperää olevalla taimella takaa huipputuoton. Jalostetulla taimella voidaan nopeuttaa puun kasvua neljänneksellä metsikkökeräyssiemeneen verrattuna”, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskuksen mukaan Etelä-Suomessa kolmen vuoden viivästyminen viljelyssä voi aiheuttaa metsänomistajalle jopa 390 euroa tappiota hehtaarilla. Uudistusalojen nopea viljely on myös ilmastoteko, sillä uusi puusto sitoo ilmasta hiiltä.

”Suomalainen taimitarhatuotanto on korkealaatuista. Kotimaisten taimien käyttö metsänviljelyssä on hyvä ympäristölle, sillä lähialueella tuotetun materiaalin hiilijalanjälki on pienin”, Remes toteaa.

Kevät on parasta aikaa myös tarkastaa mahdolliset tuhot aiemmin perustetuissa taimikoissa. Täydennysistutus kannattaa tehdä vielä muutama vuosi viljelyn jälkeen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit