SYKE arvioi Suomen suojelualueiden riittävyyttä – suojelusuunnittelussa tarvitaan ennakointia

Uutiset 13.09.2017

Ympäristökeskuksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat olla nopeita ja merkittäviä.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kuva on Alhonlahden luonnonsuojelualueelta Akaalta.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut esiselvityksen ja käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan ensi kertaa Suomen suojelualueverkoston riittävyyttä muuttuvassa ilmastossa.

”Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ilmastonmuutos tuo tähän tehtävään uusia haasteita, sillä sen vaikutukset luontoon voivat olla merkittäviä”, ympäristökeskuksen tiedotteessa todetaan.

Ennusteiden mukaan ilmasto lämpenee pohjoisilla leveysasteilla selvästi nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Esimerkiksi Suomessa lämpötilan ennustetaan nousevan 2–6 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Myös vuotuisten sademäärien ennustetaan lisääntyvän merkittävästi. Ympäristökeskuksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat siten olla nopeita ja merkittäviä.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon näkyvät paikoin jo nyt. Tulevaisuudessa joidenkin suojelualueiden lajien ja luontotyyppien ilmastollisesti suotuisat alueet saattavat siirtyä Suomen rajojen ulkopuolelle”, sanoo vanhempi tutkija Kaisu Aapala Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustamiseen liittyy Aapalan mukaan kuitenkin myös epävarmuuksia. Suojelualuesuunnittelussa ei ole perinteisesti varauduttu voimakkaisiin muutoksiin.

”Näiden voimakkaiden mutta vaikutuksiltaan epävarmojen muutosten johdosta luonnonsuojelu on huomattavien haasteiden edessä. Tarvitaan sopeutuvaa, muutosten ennakointiin perustuvaa ja joustavaa suojelusuunnittelua.”

Ympäristökeskus tähdentää, että sopeutuvan suojelusuunnittelun tueksi tarvitaan tietoa lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle.

”Suomessa on tutkittu erityisesti lintujen ja perhosten levinneisyysalueiden sekä lajien runsaussuhteiden muutoksia. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että ilmaston muuttuessa suojelualueilla on keskeinen merkitys linnuille. Lisää tietoa tarvitaan muista eliöryhmistä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri elinympäristöihin”, sanoo projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmastonmuutoksen nopeus ja suojelualueiden topografian ominaispiirteet ovat myös keskeisessä osassa, kun arvioidaan suojelualueverkoston sopeutumiskykyä. Maanpinnanmuodoiltaan ja elinympäristöiltään monipuoliset suojelualueet voivat tarjota erilaisia pienilmastoja ja siten turvapaikkoja lajistolle ilmaston muuttuessa.

Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit