Talvilintujen laskenta kertoo mitkä lajit ovat talvilinnuston voittajia ja häviäjiä

Uutiset 09.01.2017

Vapaaehtoiset lintuharrastajat ovat laskeneet talvilintujen määriä jo 60 vuotta.


Markku Vuorikari
Talviruokinta on auttanut taajamissa viihtyviä lajeja, kuten sinitiaista, selviämään talven yli.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen organisoimia talvilintujen laskentoja on tehty harrastajavoimin jo 1950-luvulta saakka. Laskennat käynnistivät silloin Jukka Koskimies ja Olavi Hildén. Talvilintujen laskenta onkin Euroopan pisimpään jatkunut vuosittainen luonnon seuranta.

Tulokset kertovat, että esimerkiksi metsäkanalinnut ja hömö- ja töyhtötiainen ovat vähentyneet merkittävästi vanhojen metsien vähenemisen myötä.

Talviruokinta on auttanut taajamissa viihtyviä lajeja, kuten sinitiaista ja pikkuvarpusta, ja ilmaston lämpeneminen vesilintujen talvehtimista Suomessa. Vesialueiden jäättömän ajan pidetessä esimerkiksi yhä useampi telkkä, tukkasotka ja isokoskelo talvehtii maassamme.  

"Kuluvan vuoden jo saapuneiden laskentatulosten perusteella esimerkiksi  isolepinkäisiä, isokäpylintuja ja tundraurpiaisia on nyt normaalia runsaammin. Varpusen ja hömötiaisen kannan pitkä alamäki sen sijaan näyttää jatkuvan", kertoo tutkijatohtori Päivi Sirkiä Luomuksesta Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Tänä talvena esiintyneet tukkasotkien ja merikotkien lintuinfluenssatapaukset eivät näytä vaikuttaneen näiden lajien tämän talven runsauteen, sillä määrät ovat Luomuksen akatemiatutkija Aleksi Lehikoisen mukaan normaalilla tasolla.

Laskentojen tuloksia voi käydä katsomassa Luomuksen sivuilta: Talvilintulaskennat

Aiheeseen liittyvät artikkelit