Tapio Oy: ”Metsänjalostukseen kannattaa nyt panostaa.”

Uutiset 27.04.2017

Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät Suomen metsien käyttöä voimakkaasti. Metsäpolitiikkafoorumi julkaisi raportin ja suosituksensa kestävän kasvun lisäämiseksi.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Metsäpolitiikkafoorumi ehdottaa, että metsänjalostuksen mahdollisuuksia kasvun lisäämiseksi tutkittaisiin lisää.

Metsäpolitiikkafoorumin raportissa todetaan, että metsäteollisuuden valmistuneet ja rakenteilla olevat hankkeet sekä tehdyt investointipäätökset johtavat puun lisätarpeeseen, joka teollisuuden arvion mukaan on hakkuukertymänä noin 10 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Puuntarpeen tyydyttäminen kestävästi edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Suomen metsien kasvun lisäämiseksi sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, raportissa todetaan.

Foorumin ensimmäisessä raportissa ehdotettiin kansallisen metsäpolitiikan tavoitteeksi metsien kasvun lisäämistä. Foorumin tänään torstaina 27. huhtikuuta julkaisemassa toisessa raportissa tarkastellaan keinoja puuntuotannon lisäämiseksi ja niiden vaikutuksia

Metsien kasvun lisäämiseksi raportissa nostetaan esille kolme tekijää: metsänjalostuksen lisäkasvupotentiaalin hyödyntäminen, metsän uudistamis- ja hoitoketjun oikea-aikainen ja tehokas toteuttaminen sekä metsänlannoitus.

”Metsänjalostukseen kannattaa nyt panostaa. Jalostuksella metsänomistaja saa lisäkasvua metsälleen helposti vaikkakin hitaasti. Metsänjalostuksen tutkimukseen ja taimituotantoon on panostettava”, Tapio Oy:n Senior Advisor Risto Päivinen korostaa.

Raportissa huomautetaan, että metsässä tehdään konkreettisia toimenpiteitä vasta metsänomistajan tietoisen päätöksen seurauksena. Metsänomistajat tarvitsevat lisää tietoa erityisesti toimenpiteiden taloudellisuudesta ja kannattavuudesta, raportti toteaa.

Metsäpolitiikkafoorumi ehdottaa, että metsänjalostuksen mahdollisuuksien, metsänuudistamisen ja -hoitotoimien ajoituksen, metsänkäsittelytapojen sekä suojelu- ja talousmetsien sitomien hiilen varastojen kehityksen tutkimusta lisättäisiin.

Tapion johtaman Metsäpolitiikkafoorumin tuottama selvitys Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen on luettavissa Tapion sivuilla. Selvityksen teossa käytiin läpi noin 200 tutkimusta, selvitystä ja tieteellistä julkaisua metsien kasvun lisäämisen mahdollisuuksista sekä puuntuotannon vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit