Mitä rehevämpi metsätyyppi, sitä enemmän töitä ja palkintoja

Uutiset 26.02.2020 Aarre Plus

Kuusi kasvupaikkatyyppiä auttavat hahmottamaan sitä, miten puut ja taimikkoon syntyvä vesakko kasvavat.

Maria Miklas
Tuoreella kankaalla viihtyvät kaikki pääpuulajit eli kuusi, mänty ja koivu.

Kasvupaikan ravinteisuus ohjaa metsänomistajan valintoja aina paikalle sopivan puulajin valinnasta uudistamistapaan, heinäystarpeeseen, taimikonhoitoon, harvennusten ajankohtaan ja sen pohtimiseen, milloin puusto on päätehakkuuiässä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit