Metsä nyt: Lahopuuta, neuvontaa ja suojelua

Uutiset 27.03.2020 Aarre Plus

MTK haluaa tarjota monimuotoisuusohjelmallaan konkreettisia ratkaisuja sekä yksittäisille tiloille että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Maria Miklas
Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsissä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) julkaisemassa ohjelmassa linjataan keinoja, joilla maa- ja metsätaloudessa voidaan ratkaista luonnon monimuotoisuuteen liittyviä haasteita.

Lue lisää