Kuinka suometsiä uudistetaan? Miten suometsien kasvatus kannattaa? Kymmenen kysymystä suometsien hoidosta

Uutiset 30.09.2020 Aarre Plus

Suometsien tuottoa rajoittavat pohjaveden pinnan korkeus ja kasvupaikan ravinnepuutokset.

Kari Lindholm
Turvemaiden korjuukohteista saadaan usein vähemmän puuta kuin kivennäismaan kohteista.

Mhy Savotan metsäasiantuntija Jarkko Huttunen: Suometsissä pohjaveden korkeus ja sen synnyttämä kasvupohja vaikuttavat hoitotoimenpiteiden ajoitukseen, kannattavuuteen ja metsänhoitotapoihin. Turpeen maatuneisuus ja metsän vesitalous luovat oman ulottuvuuden metsänhoidon suunnitteluun.

Suometsien ominaispiirteet on otettava huomioon maanmuokkauksessa ja puulaji­valinnassa, hoitotoimenpiteissä, harvennuksissa ja uudistamisessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit