Metsä nyt: Metsälajien uhanalaisuus on ennallaan

Uutiset 03.01.2020 Aarre Plus

Metsät ovat Suomessa tärkein uhanalaisten lajien elinympäristö. Uhanalaiset lajimme tarvitsevat vanhoja metsiä ja lahopuuta.

Johanna Kokkola
Metsien uhanalaiset lajit ovat muun muassa sieniä, jäkäliä ja kovakuoriaisia, jotka elävät lahopuilla. Tiivistäen voi sanoa, että Suomeen tarvitaan lisää lahopuita, kookkaita puita ja vanhoja metsiä.

Suomen lajien uhanalaisuus -raportin eli Punaisen kirjan mukaan Suomessa elää noin 48 000 lajia. Uhanalaisuus pystyttiin arvioimaan noin 22 400 lajin osalta. Näistä 70 prosenttia on elinvoimaisia ja 11,9 prosenttia uhanalaisia. Noin kolmannes uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Sitä selittää osin se, että suurin osa lajeista elää juuri metsissä.

Lue lisää