Metsä nyt: Lisää kääpiä, lisää lahopuuta

Uutiset 17.01.2020 Aarre Plus

Lahopuulla elää neljännes Suomen metsälajistosta, eli noin 5 000 lajia. Voisiko uhanalaisten kääpien siirtoistutus lisätä metsien monimuotoisuutta?

Elina Lampela
Luontaisesti kaatuneen kuusen runkoon on porattu kolme reikää, joihin istutetuissa tapeissa on rusokantokäävän rihmastoa. Ennen istutusta varmistetaan, että kaatuneissa puissa ei ole istutettavaa kääpälajia.

Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa istutetaan uhanalaisia kääpiä metsiin. Tavoitteena on, että rihmastot alkavat kasvaa lahopuurungoissa ja tuottavat myöhemmin itiöemiä, joista vapautuvat itiöt alkavat itää uusilla lahopuurungoilla. Pitkän ajan tavoitteena on edistää lahopuussa elävän lajiston palautumista luontoon ja saada lahopuun määrä kasvuun.

Aiheeseen liittyvät artikkelit