Puumarkkinat: Aika on rahaa metsän kasvatuksessa

Uutiset 04.02.2020 Aarre Plus

Oikein ajoitetuilla hoitotöillä ja hakkuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi metsätalouden kannattavuuteen.

Markku Vuorikari
Uudistuskypsissä metsissä puuston keskitilavuus on kasvanut tasaisesti, kun seurataan valtakunnan metsien inventointien tuloksia vuodesta 1996 alkaen. Uusin inventointi VMI 12 perustuu vuosina 2014–2018 mitattuun aineistoon. Sen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on yhteensä 2,5 miljardia kuutiometriä.

Kiertoajan lyhentäminen puiden järeydestä tinkimättä antaa roiman sysäyksen metsätalouden kannattavuudelle. Valtakunnan metsien inventointien (VMI) tulokset kertovat, että metsien hoidossa ollaan menossa tähän suuntaan.

Lue lisää