Metsä nyt: BioEnergo aikoo valmistaa Porissa polttoainetta sahanpurusta

Uutiset 27.02.2020 Aarre Plus

Poriin biojalostamoa suunnittelevan suomalaisyhtiön BioEnergo Oy:n Timo Saini uskoo, että aika on nyt kypsä vihreälle energialle.

Sari Tammikari
Havupuiden sahanpurun lisäksi Porin biojalostamolla voidaan käsitellä metsästä tuotua kariketta, puuainesjätettä ja lehtipuiden purua.

BioEnergo Oy suunnittelee Poriin biojalostamoa, joka valmistaisi sahanpurusta bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Jalostamon pääraaka-aine tulisi Porin lähialueen sahoilta. Sahojen toiminnasta yli jäävää puhdasta havupuiden sahanpurua kuluisi vuodessa noin 200 000 kuivatonnia.

Lue lisää