Valtio osti Ärjänsaaren UPM:ltä suojelualueeksi

Uutiset 08.02.2017

Kainuussa sijaitseva Ärjänsaari säilyy retkeilykäytössä.


UPM
Harjumetsät ovat Ärjänsaaren vallitseva luontotyyppi.

Valtion suojelutarkoitukseen hankkima Ärjänsaari on osa Suomen Natura 2000 -verkostoa ja valtakunnallista rantojensuojeluohjelmaa. Noin 270 hehtaarin suuruinen saari sijaitsee Oulujärvessä, noin 16 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta.

"Ärjänsaari on monimuotoisen luontonsa ja kulttuurihistoriansa kannalta arvokas, ja se on myös vilkkaassa virkistyskäytössä erityisesti kesäaikaan", toteaa ylijohtaja Kari Pääkkönen Kainuun ELY-keskuksesta.

Saari kuuluu Suomen pisimpiin lukeutuvaan harjujaksoon. Sille ominaisia ovat monipuoliset tuuli- ja rantakerrostumat. Harjumetsät ovat vallitseva luontotyyppi, mutta saarelta löytyy myös pienialaisia luonnonmetsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Ärjänsaarella on luonnontilaisia hiekkarantoja sekä puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä.

Kirkkosäikällä, saaren itäkärjessä, on lintujen suojelualue. Ärjänsaari rajautuu Rokuan geopuistoon, joka liitettiin osaksi Unescon maailmanlaajuista Geopark-verkostoa vuonna 2015. Ärjänsaarella on myös huomattava merkitys seudun kulttuurihistoriassa. Se on ollut muun muassa saamelaisten riittipaikka.

Ärjänsaari pysyy avoimena veneilijöille ja retkeilijöille. Jatkossa sen hoito siirtyy Metsähallituksen luontopalveluille, ja valtioneuvoston asetuksella siitä perustetaan aikanaan luonnonsuojelualue. Saaressa sijaitsevan vanhan lomakylän rakennusten kohtalo ratkaistaan myöhemmin alueen hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit