WWF: ”Metsänomistajien toiveet eivät usein välity hakkuiden toteuttajille”

Uutiset 29.03.2017

WWF ja Tapio kehittivät Hoitotahto-lomakkeen helpottamaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyötä.


Hanne Manelius / VL-arkisto
WWF:n ja Tapion kehittämällä Hoitotahto-lomakkeella pyritään helpottamaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyötä. Kuvassa metsäomistaja Eero Tanttu (vas.) ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen metsäneuvoja Matti Honkajärvi.

WWF kartoitti TNS Gallupilta tilaamassaan tutkimuksessa, minkälaista neuvontaa metsänomistajat kokevat saaneensa metsäalan ammattilaisilta, kuten metsänhoitoyhdistyksiltä, Metsäkeskukselta, metsäteollisuus- ja metsäpalveluyrityksiltä. Kyselyyn vastasi 1 008 metsänomistajaa, joista valtaosa (72 %) oli asioinut pääasiallisesti metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Kolme neljäsosaa (76 %) vastaajista koki saaneensa riittävästi tietoa erilaisista metsänhoidon vaihtoehdoista. Kysyttäessä, onko metsäneuvoja tiedustellut metsänomistajan tavoitteista ja päämääristä metsän suhteen, 43 prosenttia metsänomistajista vastasi kyllä ja 44 prosenttia ei.

Puolelle (49 %) vastaajista ei oltu esitelty luontoarvoja painottavia metsänhoitoratkaisuja. Kaksi kolmasosaa (66 %) ei puolestaan ollut kuullut metsäammattilaiselta metsän suojelun vaihtoehdoista, esimerkiksi METSO-ohjelmasta. Yli puolelle (52 %) metsänomistajista ei oltu kerrottu metsänhoitovaihtoehdoista ilman avohakkuita.

”Metsäluonnon kannalta ongelma on, etteivät metsänomistajien toiveet usein välity hakkuiden toteuttajille asti”, WWF metsäasiantuntija Panu Kunttu harmittelee.

WWF ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio kehittivät lomakkeen helpottamaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyötä. Hoitotahto-lomake kertoo metsäammattilaiselle ne periaatteet, joita metsänomistaja haluaa metsässään toteutettavan. Tällaista metsäpalvelu- tai puukauppasopimukseen liitettävää metsäluontoa koskevaa lomaketta ei Suomessa ole aiemmin ollut käytössä.

”Se tarjoaa metsänomistajille hyvät edellytykset saada tavoitteidensa mukaista metsänhoitoa”, Kunttu toteaa.

Lue lisää Hoitotahto-palvelusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit