Ympäristöministeriö: uusia luonnonsuojelualueita Uudellemaalle

Uutiset 09.05.2017

Ympäristöministeriön suunnitelmissa on suojella 35 500 hehtaaria valtion maata Uudellamaalla.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, perinnebiotooppeja, lintuvesiä sekä meri- ja saaristoluontoa. Kuva on Kytäjän kartanon yksityiseltä luonnonsuojelualueelta Hyvinkäältä.

Uudellemaalle ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelualueita, tiedottaa ympäristöministeriö. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Alueet sijaitsevat eri puolilla Uuttamaata, ja niitä on yhteensä 98 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 35 500 hehtaaria.

Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, perinnebiotooppeja, lintuvesiä sekä meri- ja saaristoluontoa. Alueet sijaitsevat Espoon, Hangon, Helsingin, Hyvinkään, Inkoon, Järvenpään, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Porvoon, Pukkilan, Raaseporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kuntien ja kaupunkien alueilla.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Laki vaikuttaa esimerkiksi alueiden matkailu-, virkistys-, kalastus- ja metsästyskäyttöön. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehenoikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Ympäristöministeriön mukaan paikallistahojen kanssa käydään parhaillaan keskusteluja. Tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnoksen, joka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit